قفس مرغ گوشتی

ویژگی‌های کلیدی

  • ابعاد هر سلول 292×150 سانتیمتر مربع
  • ارتفاع هر طبقه تا طبقه بعد 76 سانتیمتر
  • فضا برای هر سر مرغ 438 سانتیمتر مربع
  • عرض کلی 157 سانتیمتر

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks