قفس باتری مرغ تخمگذار مدل VLC 09

ویژگی‌های کلیدی

  • تعداد طبقات 3 تا 12
  • مساحت کف سلول برای هر سر مرغ 3600
  • ارتفاع هر طبقه تا طبقه بعد 60
  • جنس نوار جمع آوری کود پلی پروپیلن

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks